Limited time promo

doPDF

Your free PDF creator
Download Now (Free)Version 11.9.462 || Released on: 2024-05-23

Join the large family of doPDF users:

About doPDF

Short overview of doPDF
PDF stands for Portable Document Format and it was created by Adobe to ease document exchange. doPDF is a free PDF printer that does what the name suggests, creates PDF files. Once installed it will allow you to convert any type of printable documents to PDF files.
doPDF installs itself as a virtual PDF printer driver so after a successful installation will appear in your Printers and Faxes list and also in the list of All Programs.
With it you can convert your Word documents, Excel sheets, PowerPoint presentations, Publisher presentations, Visio drawings, Outlook emails, AutoCad drawings, company's reports, contracts, workflows, agreements, marketing plans, forms, products list, price list, charts, emails or web pages - and basically any type of printable document.
Using doPDF you can convert to PDF in two ways, via the Print option in your document or using the Startup window.

Print to PDF via the virtual printer driver doPDF.

You would do this exactly as you print to a regular printer, just the result will be a PDF file, not a printed piece of paper.
doPDF

Using the doPDF Startup window.

doPDF has an executable file (accessible from the start program group) that you can run in order to start a conversion wizard.
doPDF

Main features

What makes doPDF stand from the crowd

Je jednoduchý a rýchly

vyberiete si, KTORÝ dokument sa má konvertovať a KDE sa má uložiť a doPDF vytvorí jeho PDF verziu skôr, než trikrát poviete dolárlibrarubeľ.

Ušetríte peniaze

doPDF je bezplatný PDF konvertor vhodný na komerčné/obchodné či osobné použitie. Vytvorenie PDF súborov vás nebude stáť ani cent (ale nenahneváme sa, ak prejdete na ).

32-bitová a 64-bitová podpora

rovnaké nastavenie možno použiť na inštaláciu doPDF v oboch verziách operačného systému Windows, či už v 32 alebo 64-bitovej verzii (a v akejkoľvek nasledujúcej 32-bitovej verzii, ktorá sa vytvorí v budúcnosti).

Univerzálny

do formátu PDF môžete previesť akýkoľvek typ vytlačiteľného dokumentu (t. j. DOC, XLS, PPT, PUB, DOCX, XLSX, PPTX, PUBX, HTML, TXT...).

Nepotrebuje GhostScript ani Adobe Acrobat

na vytáranie PDF súborov nie sú potrebné nijaké programy tretích strán, ako napr. GhostScript ani prostredia na prevádzku programov, ako je napr. Adobe Acrobat. Inštalačný súbor je tak omnoho menší v porovnaní s ostatnými bezplatnými programami na vytváranie PDF.

Prehľadávateľné PDF

vo vytvorenom PDF súbore môžete vyhľadávať text (a vyhľadávače budú takisto schopné indexovať text priamo v súbore PDF).

Viacjazyčný

doPDF je JEDINÝ bezplatný tvorca pdf, ktorý je v súčasnosti dostupný v 33 rôznych jazykoch, a ktorého internetová lokalita je k dispozícii v 30 jazykových verziách (a ďalšie pribúdajú vďaka našim ).

Nízke zaťaženie počítačových zdrojov

na rozdiel od iných bezplatných softvérov na vytváranie PDF doPDF pri uskutočňovaní konverzie do formátu PDF minimálne zaťažuje pamäť a zdroje procesoru.

Pridajte sa k záchrane planéty

čo keby ste namiesto tlače vašich dokumentov a spotreby papiera vytvárali PDF verzie? Aj takto môžete zachrániť zopár stromov a prispieť k ochrane planéty.

Predvolená veľkosť stránok

pre výsledný súbor PDF môžete určiť predvolenú veľkosť stránky, napr.: A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Envelope DL/C5/B5/Monarch/#10.

Vlastná veľkosť stránok

ak potrebujete osobitnú veľkosť stránky v súbore PDF, môžete určiť vlastný rozmer pre výsledný dokument, a to tak, že udáte požadovanú šírku a výšku (môžete vytvárať dokumenty od veľkosti 10x10 milimetrov až 3276x3276 milimetrov).

Merné jednotky

môžete si zvoliť,či sa majú všetky miery zobrazovať v milimetroch, palcoch alebo bodoch, takže nebudete musieť robiť žiadne vlastné prevody.

Grafické rozlíšenie

môžete si nastaviť vlastné rozlíšenie pre obrázky v rozpätí od 72 do 2400 dpi. Ak sa nastaví menšie rozlíšenie, súbor PDF je menší, ale kvalita obrázkov sa zhoršuje, zatiaľ čo vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita obrázkov, ale aj väčší súbor PDF. Predvolená hodnota je 300 dpi.

Mierka

obsah výsledného PDF je možné zmenšiť na 1 % pôvodnej veľkosti alebo zväčšiť až o 400 %.

Orientácia stránky

orientáciu stránky jednoducho nastavíte na šírku či na výšku a zmeny si môžete pozrieť v časti Náhľad.

Vždy použiť daný priečinok

v programe doPDF môžete nastaviť, aby sa všetky vytvorené PDF súbory vždy ukladali do rovnakého priečinku, bez ohľadu na to, kde sa nachádza pôvodný dokument.

Vkladanie podmnožiny písma

aby sa zaistilo, že výsledný súbor PDF bude vyzerať presne tak, ako sa pôvodne zamýšľalo, doPDF predvolene vkladá do nového dokumentu podmnožinu písma, ktoré sa použilo v pôvodnom dokumente.

Otvoriť pomocou prehliadača PDF

môžete si zvoliť, aby sa prekonvertované súbory otvárali priamo v predvolenom prehliadači PDF.

Screenshots

doPDF on Windows 10